#1 #2

Cực gắt Sex ko che với gái ngon của diễn viên lồn đẹp không có tướng lĩnh nào có thể chống đỡ một thế giới, và toàn bộ là một con cừu uể oải đang chờ bị làm thịt. Đối mặt với đội quân thần tốc uy hiếp xâm lược Chuyue lấy danh nghĩa phòng thủ phản công, họ không có biện pháp phản công nào trong dư luận, hơn nữa về binh lực họ càng khó chống đỡ, dễ bị tổn thương một đòn. Vua Chuyue hoảng sợ kéo những người già yếu, bệnh tật, tàn tật đã nhiều năm không đánh giặc ra tiền tuyến chống đại quân thần tốc, vội vàng kêu gọi nhân dân cả nước. gia nhập quân đội để chống lại sự hủy diệt lớn của toàn bộ đội quân Chuyue, đội quân nhanh chóng có ý nghĩ ơn.